Centrum szkoleń na operatorów wózków widłowych

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. Fachowcy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani. Dzięki zdobyciu certyfikatu na operatora wózka jezdniowego można uzyskać ciekawą i dobrze płatna pracę. To nie jest zawód jedynie dla młodych, uprawnienia są dostępne dla mężczyzn w każdym wieku. Obawiasz się utraty pracy? Nie masz jeszcze konkretnego zawodu? Chcesz się przekwalifikować? Sprawdź w internecie która auto szkoła w twoim regionie zajmuje się także szkoleniami na wózki podnośnikowe.

Kursy na wózki widłowe – szkolenie i egzamin w praktyce

Kursy na wózki widłowe są prowadzone w różny sposób i mają różną jakość, dlatego wcześniej zorientuj się w internecie jaka opinię ma ośrodek, do którego chcesz się wybrać na szkolenie. Twój kurs powinien oferować co najmniej 15 godzzolty-wozek-widlowyin nauki jazdy i manewrowania. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny.  Umawiasz się z instruktorem na lekcje. Szkolenie posiada także nie mniej ważną część teoretyczną. W czasie zajęć teoretycznych kursanci zapoznają się z budową i przeznaczeniem wózka widłowego, a także z rodzajami wózków, budową i obsługą, rodzajem ładunków, jaki może być stosowany. Obowiązkowa jest znajomość z zakresu przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Operator podczas pracy musi nosić kask oraz jeździć zapięty w pasy. Część praktyczna to indywidualne jazdy z nauczycielem. Jazdy odbywają się na placu manewrowym oraz w pomieszczeniu magazynowym. Należy umieć dostosować prędkość pojazdu do panujących wokół warunków, zwalniać przed zakrętami i zawsze obserwować drogę podczas jazdy na wprost.

Do kursu mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły 18 lat, mają co najmniej ukończoną szkołę podstawową, konieczne jest również przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem. Szkolenie kończy egzamin oraz uzyskanie certyfikatu, kursant otrzymuje uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego każdego rodzaju. Certyfikat może być wydany również w języku angielskim, co umozliwia poszukiwanie pracy na terenie Unii Europejskiej.